İletişim Araştırmasının Önemi

https://www.farklifarkli.com/okumanin-yararlarini-anlatan-11-basarili-ve-etkileyici-karikatur/

Gündelik düşüncelerimiz veya sorgulayışlarımız bilimsel düşünmeden farklıdır(Nardi 2006). Genel olarak  günlük tecrübelerimiz, problematik kararların ortaya çıkmasıyla ve bunun hayatımızı kritik bir şekilde etkileyebileceği metoduna dayandırılmaktadır. Belki de bu problemlerin çözüm bölümüne elimizdeki limitli bilgiler ile yaklaşıyor ve müdahale ediyoruz. Gündelik düşünme, bilimsel düşünmeden oldukça daha az gelişmiştir, ki bilimsel düşünce tarzını genellikle kural koyucular ve refahımız için kontrol sahibi olanlar tarafından yapılmasını bekleriz. Bu beklenti çoğu kez ön yargılı sorularda, sınırlı örneklemede, seçici dikkatte, algıda ve akılda tutma yani hafıza tarafından karakterize edilir, tanımlanır ve bu yanlış bir genellemedir.

Diğer bir taraftan ise bilimsel düşünme tekniği insan davranışları hakkında doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmamıza olanak sağlar. Bilimsel düşünme ise deneysel gözlemler veya veriler, sistematik ve planlanmış hem objektif hem de intersübjektif ve yineleyen prosedür yöntemleri tarafından karakterize edilir yani tanımlanır. Bilimsel soruşturma idame ederken, bilginin büyümesini, gelişmesini arttırmak adına veya konuya bir katılım yapmak için araştırmacılar bir çok temel karar almak zorundadır(McLead & Tichenor 2003). Bu kararlar araştırma problemlerini tanımlamak, açıklamaları yapılandırmak, gözlemlemek ve hipotezleri test etmek ve ayrıca araştırma programını geliştirmek ile ilişkilidir. Araştırma problemini belirlemek özetleme sürecinin olmazsa olmazıdır. Bilimsel soruşturmada, özetlemenin(abstract) nihai amacı açıklamaları geliştirmek ve incelemektir. Bilimsel bir olgu için açıklamalar oluşturmak belli bazı ilişkili soruları cevaplama girişimi gerektirir. Örneğin; öncül ve sonuç faktörler ve süreçler nelerdir ?

Aslında, bilimsel bilginin üretimi sürekli bir döngüdür. Bu döngünün işleyişi ise şu şekildedir; Bir açıklamanın oluşturulması, bu açıklamada kavramların belirlenmesi, bu kavramların somut göstergelerini kullanmak için icra edilen anlamların analizi, bu anlamlar arasındaki ilişkileri hakkında hipotezi test etmek için deneysel gözlemler yapmak, ölçülen kavramların deneysel analizlerini kavramak, incelemek ve tanımlamak, ayrıca kavramların ölçülmesi yani değerlendirilmesi ve teorik açıklamaların bu kavramlar arasındaki bağı incelemek. Bu döngü her yeni bilimsel soruşturma ile kendini yinelemekte, tekrar etmektedir. Gözlem ve tecrübeye olan nihai bağımlılık tüm iletişim araştırmaları için geçerlidir.

Kaynak: Research Methods in Communication Mahmoud Eid 2011 Pearson, Boston, MA

Çeviri: Yasin Alp Çevik

Comments

comments

Yasin Alp Çevik

İletişim Fakültesi ''Sinema ve Televizyon'' bölümü mezunu olup, Yüksek Lisans eğitimimi Doğu Akdeniz Üniversitesinde sürdürmekteyim. Bir kandırmaca, kusur giderme veya tam aksine kusur gösterme sanatı olarak nitelediğim bu alanda araştırma ve öğrenme dürtülerim bana yeni bir kapı araladıkça, öğrendiğim ve öğrenmekte olduğum her bilgiyi cömertçe sizlerle paylaşmak için buradayım. Sevgiler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir